Schoolstraat 28, 9891 BE Ezinge | 0594-628001 | opwier@lauwerseneems.nl

Een thema uitgewerkt

Openbare levo lessen met thema "Waarden en normen"

Groep 0/1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8
 • Tolerantie t.o.v. elkaar
 • Wie goed doet, goed ontmoet
 • Weerbaarheid
 • Plagen/pesten
 • Ruzie situaties en oplossingen
 • Verschillen en
  overeenkomsten
 • Iedereen is uniek
 • Hoe ga je met je
  gevoelens om
 • Respect t.a.v.
  dieren
 • Pesten
Titel: Meelopen met de meute
Vertrouwen, eigen opvattingen ontwikkelen t.a.v. de waarden in onze cultuur
( 10 lessen)
Titel: Een fietsbel in je oor
 • Persoonlijke
  verantwoordelijkheid
 • Eerlijkheid
 • Vrijheid
 • Respect
 • Discriminatie/
  racisme

Aandachtspunten zijn:
Vertrouwen, eerlijkheid, respect, zorg voor natuur en milieu en "Pesten"


Christelijke levo lessen met thema "Waarden en normen"

Lesinhoud Groep 0 t/m 8 Aandachtspunten
1. Het kan anders
Marcus 1: o.a. “De roeping van de vier leerlingen”
 • eigen inbreng / eigen doelen
 • omgaan met elkaar
 • zelfvertrouwen
 • actief zijn
 • gevolgen van je daden
 • eigen plek / eigen rust
 • verwondering
2. Je (aan)geraakt voelen
Marcus 1: o.a. “De genezing van een melaatse”
3. Waarom doe je niet mee?
Marcus 2: “Een verlamde en zijn vrienden”
4. Je handen laten wapperen
Marcus 2 en 3: o.a. “Genezing op sabbat”
5. Wat je zaait zul je oogsten
Marcus 3 en 4: “De gelijkenis van de zaaier”
6. Tot rust komen
Marcus 5: o.a. “De storm op het meer”
7. Je gelooft je oren niet
Marcus 6 en 7: o.a. “De eerste wonderbare spijziging”